Τίτλος Προγράμματος Ημερομηνία - Τίτλος Δημοσίευσης - Σχετικά Αρχεία
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD-LEADER ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, CLLD (LEADER) 2014 - 2020 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΑΡΤΑΣ
22-8-2016 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ (Αίθουσα Δημ. Συμβ. Δημαρχείου Καναλακίου)
24-8-2016 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ (Αίθουσα Επιμελητηρίου Πρέβεζας)
26-8-2016 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ (Αίθουσα Επιμελητηρίου Αρτας)
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD-LEADER ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
03-7-2016 - Ενημερωτικό Έντυπο CLLD-LEADER
02-7-2016 - Έντυπο υποβολής σχεδίου CLLD-LEADER (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
02-7-2016 - Έντυπο υποβολής σχεδίου CLLD-LEADER (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ)
01-7-2016 - Πρόγραμμα διαβουλεύσεων/ενημερώσεων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
01-7-2016 - Δελτίο τύπου ενημερώσεων Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
01-7-2016 - Δελτίο τύπου ενημερώσεων Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD-LEADER ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
23-6-2016 - ΦΕΚ Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
15-6-2016 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD-LEADER ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
03-7-2016 - Ενημερωτικό Έντυπο CLLD-LEADER
02-7-2016 - Έντυπο υποβολής σχεδίου CLLD-LEADER (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
02-7-2016 - Έντυπο υποβολής σχεδίου CLLD-LEADER (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ)
01-7-2016 - Πρόγραμμα διαβουλεύσεων/ενημερώσεων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
01-7-2016 - Δελτίο τύπου ενημερώσεων Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
01-7-2016 - Δελτίο τύπου ενημερώσεων Π.Ε. ΑΡΤΑΣ - ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD-LEADER ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
23-6-2016 - ΦΕΚ Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
15-6-2016 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 15-12-2015 - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
AΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΚΤΙΑ ΝΙΚ. _ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ - 1ης Πρόσκ.Τ.Π.A.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - 1ης Πρόσκ.Τ.Π.A.
ΑΝΑΚΛHΣΗ ΑΠ. ΕΝΤ.ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑΣ _Ι.Κ.Ε.
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 15-12-2015 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τοπικού Προγράμματος Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
1Η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ _ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΕΠΑ
1Η ΤΡΟΠ.ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ_ ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
2H ΤΡΟΠ. ΑΠ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2H ΤΡΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2H ΤΡΟΠ. ΑΠ.Σ ΕΝΤΑΞΗΣ_ ΓΚΟΥΜΑΣ
2η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ _ΜΑΝΕΤΑΣ
2η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ _ΠΑΤΕΝΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
2η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
2Η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΑ
2Η ΤΡΟΠ. ΑΠ.ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΝΤζΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2Η ΤΡΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΦΟΙ ΦΩΤΗ ΝΤΙΤΣΟΥ Ο.Ε.
2η ΤΡΟΠ.ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ_ ΚΟΥΣΟΒΙΣΤΑ ΛΟΥΚΙΑ
2η ΤΡΟΠ.ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ_ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ
5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ _ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠ. _ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2η ΤΡΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ _ΤΕΦΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 05-11-2015 - Απεντάξεις Ιδιωτικών Επενδύσεων 1ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΕΝΤΑΞΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ - 1ης Πρόσκ.Τ.Π.A.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 1ης Πρόσκ.Τ.Π.A.
ΑΝΑΚΛHΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ - 1ης Πρόσ.Τ.Π.A.
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 05-11-2015 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Ιδιωτικών Επενδύσεων της 1ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ
Απόσπασμα Πρακτικού 23ης ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔ. ΕΠΕΝ. 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΑΣ
1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1Η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΑΝΤζΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ AΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ
1H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΤΣ
1η ΤΡΟΠ. ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜ. & ΥΙΟΣ ΟΕ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΑ
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 30/10/2015 - Ανάρτηση Αποφάσεων Ένταξης των Ενταγμένων Έργων της «2ης Πρόσκλησης του Επιχ.Προγρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_1.10)» του ΕΦΔ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΕΠΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 28/09/2015 - Ανάρτηση Αποφάσεων Ένταξης των Ενταγμένων Έργων της «2ης Πρόσκλησης του Επιχ.Προγρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_1.10)» του ΕΦΔ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΟΙ ΦΩΤΗ ΝΤΙΤΣΟΥ ΟΕ
ΚΟΥΣΟΒΙΣΤΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΦΑΣ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΣΟΥΛΗ Ο.Ε.
ΚΑΤΣΙΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΦΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ? I. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.Κ.Ε..
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 22-9-2015 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των έργων:
22-9-2015 «Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των εταίρων» του Διατοπικού Σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας»
22-9-2015 «Παραγωγή εντύπου γαστρονομίας & χάρτη»
22-9-2015 «Δημιουργία Παιδικού Παραμυθιού»
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 14-9-2015 Απόσπασμα Πρακτικού 19ης ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ- Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδ. 4.1.1_1.10)
14-9-2015 Απόσπασμα Πρακτικού 19ης ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ- Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδ. 4.1.1_1.10)
14-9-2015 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Κωδ. 4.1.1_1.10)
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 05-08-2015 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Τ. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ - (κωδικός πρόσκλησης 4.1.1._1.10)
05-08-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 05-08-2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΨΑΛΗ
05-08-2015 6ΖΨΤ465ΦΘΗ-ΘΨΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΨΑΛΗ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 18-06-2015 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
18-06-2015 ΩΝΓΤ465ΦΘΗ-Ο4Φ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΤΕΝΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 18-06-2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚ.ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
18-06-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚ.ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΨΑΗ6465ΦΘΗ-ΟΧ6 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 08/04/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
08/04/2015 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής Αράχθου από το Δ.Δ. Νεοχωρίου ως το Δ.Δ. Ακροποταμιάς», του Δήμου ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ
08/04/2015 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο «Βελτίωση ? Συντήρηση ? Σήμανση του μονοπατιού που οδηγεί στον φάρο της Κόπραινας», του Δήμου ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 08/04/2015 ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
08/04/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 08/04/2015 - Ανάρτηση Αποφάσεων Ένταξης των Ενταγμένων Έργων της «1ης Πρόσκλησης του Επιχ.Προγρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_1.9)» του ΕΦΔ
ΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΤΣΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ
ΣΤΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΤΣ ΝΕΠΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΑ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 08/04/2015 - Ανάρτηση Αποφάσεων Ένταξης Δημοσίων Εργων της «1ης Πρόσκλησης του Επιχ.Προγρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Κωδ. 4.1.1_1.9)» του ΕΦΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΚΤΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ KOΜΜΕΝΟ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ Δ. ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΚΤΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Ο Φάρος της Κόπραινας
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΡΑΚΚΙΩΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 08/04/2015 - 2η Πρόσκληση 4.1.1_1.10 (Ιδ. Επενδύσεων) Ε.Π.Αλιείας 2007 ? 2013 (ΑΝΟΙΧΤΗ)
Πρόσκληση
Περίληψη Πρόσκλησης
Παράρτημα Ι - Οδηγός Εφαρμογής Τ.Π.
Σχετικά Αρχεία
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 01/04/2015 - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔ.ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης
  ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 19/2/2015 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔ.ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πίνακας Κατάταξης